آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
البرز دارو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 12,025 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 12,600 تعداد خريدار: 1,105 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 12,600 حجم معامله: 1,841,361 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 11,800 جمع معامله: 22,142,113,797 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
البرز دارو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 28/08/1391
البرز دارو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 10/08/1391
البرز دارو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
البرز دارو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
البرز دارو - آگهي توزيع اوراق سهام شركت البرزدارو(سهامي عام) (به پيوست) 24/07/1391
البرز دارو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 25/04/1391
البرز دارو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 25/04/1391
البرز دارو- مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام 30/02/1391
البرز دارو- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه 11/02/1391
البرز دارو- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88722434
فاكس: 88721516
آدرس: خيابان وزرا،‌نبش خيابان هجدهم ،‌ساختمان البرز،‌ پلاك 56 طبقه چهارم
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Aria Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com