آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
رايان سايپا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/19
تثبیت شده:18/09/1398 آخرين اطلاعات:19/09/1398   ساعت: 17:02
آخرين قيمت 2,510 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,572 تعداد خريدار: 3,739 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,572 حجم معامله: 56,664,390 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,432 جمع معامله: 142,229,712,718 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
رايان سايپا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 20/09/1391
رايان سايپا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 20/09/1391
رايان سايپا - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 23/08/1391
رايان سايپا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
رايان سايپا - اعلاميه پذيره نويسي عمومي 18/07/1391
رايان سايپا - آگهي پرداخت سود سهامداران حقيقي براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1390 12/07/1391
رايان سايپا- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
رايان سايپا- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
رايان سايپا- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
رايان سايپا- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام 10/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 9-22900900
فاكس: 22220612
آدرس: خ ميرداماد- بين نفت شمالي و شمس تبريزي- شماره 205
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Aria Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com