آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ليزينگ ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 6,138 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,165 تعداد خريدار: 1,443 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,165 حجم معامله: 10,359,223 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,870 جمع معامله: 63,584,912,895 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ليزينگ ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 (حسابرسي شده) 08/07/1391
ليزينگ ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 (حسابرسي شده) 25/06/1391
ليزينگ ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1384/12/29 (حسابرسي شده) 25/06/1391
ليزينگ ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/12/29 (حسابرسي شده) 25/06/1391
ليزينگ ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/12/30 (حسابرسي شده) 25/06/1391
ليزينگ ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
ليزينگ ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
ليزينگ ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/04/1391
ليزينگ ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 26/04/1391
ليزينگ ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 14/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 5-88782181 * 88870543
فاكس: 88870543
آدرس: خيابان گاندي ، خيابان 12 ، پلاك 8
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Aria Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com