آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فولاد-6000-1399/08/28 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:13/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 500 درصد تغییر: 150 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 500 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 500 حجم معامله: 1 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 500 جمع معامله: 500,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Aria Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com