آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي فارابي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 29,759 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 30,390 تعداد خريدار: 682 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 30,390 حجم معامله: 942,455 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 29,423 جمع معامله: 28,046,525,521 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داروسازي فارابي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 19/09/1391
داروسازي فارابي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 02/08/1391
داروسازي فارابي- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
داروسازي فارابي- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
داروسازي فارابي- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/05/1391
داروسازي فارابي- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
داروسازي فارابي- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( راهبران فولاد اصفهان) 03/04/1391
داروسازي فارابي- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
داروسازي فارابي- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: دفتر مركزي : 88826105*88842757 * امور سهام : 6540266-0311
فاكس: 88308450
آدرس: خ كريمخان زند ، خردمند جنوبي ، شماره 99 ، طبقه 1
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Aria Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com