آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارس مينو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/22
تثبیت شده:22/08/1398 آخرين اطلاعات:22/08/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 13,030 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 13,068 تعداد خريدار: 1,986 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 13,068 حجم معامله: 11,939,921 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 12,500 جمع معامله: 155,581,455,343 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنعتي پارس مينو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 24/08/1391
صنعتي پارس مينو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 02/08/1391
صنعتي پارس مينو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
صنعتي پارس مينو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 15/05/1391
صنعتي پارس مينو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
صنعتي پارس مينو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 02/05/1391
صنعتي پارس مينو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 02/05/1391
صنعتي پارس مينو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/03/1391
صنعتي پارس مينو- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 02/03/1391
صنعتي پارس مينو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 24/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 9-4532070
فاكس: 4533005
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Aria Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com